250 yılı aşkın Türkiye’de yaşamış Ruslar: Nekrasovlar

Bir göç hikayesi.. Ana vatanlarını geride bırakmak zorunda kalıp bilinmedik diyarlara yelken açan binlerce insan.. Evet Nekrasovlardan bahsediyoruz. Osmanlı topraklarına sığındıktan sonra asırlarca Türkiye’de yaşayan Slav ırklı Rus Kazakları’nın hikayesini kısaca sizlerle buluşturuyoruz.. İyi okumalar.

Don Kazakları (Rus Kazakları) soyundan gelen Nekrasov Kazakları asırlar boyunca Don Nehri’nin kıyılarında yaşamışlardır.
Fakat 1708 yılında Nekrasovlar, Rus yönetimine karşı silahlı bir ayaklanmaya katılmış ve yenilgiden sonra Osmanlı topraklarına sığınmak zorunda kalmışlardır.
Göç sonrası Nekrasovlar, Tuna, Kuban ve Anadolu’da yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Anadolu’ya gelenler, Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası ve Balıkesir’de Manyas Gölü etrafına yerleşmişlerdir.
Nekrasovların yerleşim yeri olarak göl, nehir ve deltaları seçmelerinin en büyük nedeni balıkçılık mesleğini çok iyi bilmeleri olmuştur. Nihayetinde ana vatanlarına döndüklerinde balıkçılıkta kullandıkları bazı yöntem ve tekneleri miras bırakmışlardır.
Türk halkı ile bütünleşen Nekrasvolar Türkler gibi yaşamış, Türk okullarında eğitim görmüşlerdir.
Söz konusu Kazaklar "Nekrasov" ismini öncüleri Ignat Nekrasov’dan almışlardır.
250 yılı aşkın bir süre Türkiye’de yaşayan Kazaklar, 1960’larda Rusya’ya geri dönmüşler.
Geriye dönmeyen ise 200'e yakın Nekrasovlu aile hala Türkiye sınırları içerisinde yaşamaktadır.

Yorum Ekle