Ne Rus, ne Ukraynalı ne de Belaruslu sayılan Slavlar: Polişuklar

Kimine göre Polesia, kimine göre Polesie, kimine göre ise Polesye. Coğrafi konum olarak Belarus’ta bulunan Rusya, Ukrayna ve Polonya ile eşit uzaklıkta olan Polesye ve oranın ilginç halkı Polişuklar hakkında bilgiler bu konumuzda.

Polesye’nin Slav dünyasındaki önemi büyüktür. İlk Slav ırkının buradan çıktığı çoğu tarihçi tarafından söylenmektedir.

Burada yaşayan halk dil, kültür ve dış görünüş olarak ne Ruslara, ne Ukraynalılara ne de Belaruslulara benzer.

Polesye halkı milattan sonraki ilk bin yılda o coğrafyada yaşayan Bujane olarak bilinen Dubelov kabilesinin özelliklerini taşımaktadır.

Polişuklar ormanlık alanlarda yaşayanlar, ormanlık alan çevresinde yaşayanlar ve bataklık bölgesinde yaşayanlar diye üç guruba ayrılmaktadır.

Şuan dünyanın birçok yerinde hayatını sürdüren resmi olarak 3 milyon civarında Polişuk bulunmaktadır.

Yorum Ekle