Rusça Sesli Kelimeler – Aile Terimleri

 • Сын [syın] – oğul
 • Семья [sim’YA] – aile
 • Папа, отец [PApa, aTEts] – baba
 • Мама, мать [MAma, mat’] – anne
 • Дочь [doç’]- kız
 • Брат [brat] – erkek kardeş
 • Сестра [sistRA] – kız kardeş
 • Бабушка [BAbuşka] – büyük anne
 • Дедушка [DEduşka] – büyük baba, dede
 • Тётя [tYOtya] – teyze, hala
 • Дядя [dYAdya] – dayı, amca
 • Невеста [nivesTA] – gelin
 • Жених [jenİH] – damat
 • Племянник [plemYAnnik] – erkek yeğen
 • Племянница [plemYAnnitsa] – kız yeğen
 • Свёкор [svYOkar] – kayın peder
 • Свекровь [svikROf’] – kaynana
 • Внук [vnuk] – erkek torun
 • Внучка [vNUçka]– kız torun
 • Ребёнок [ribYOnak] – çocuk
 • Дети [DEti] – çocuklar
 • Женщина [JEnşina] – bayan
 • Мужчина [muŞİna] – erkek
 • Жена [jiNA] – bayan eş
 • Муж [muj] – erkek eş
 • Брак [brak]- evlilik
 • Мачеха [MAçiha] – üvey anne
 • Отчим [Otçim] – üvey baba
 • Вдовец [vdaVEts]– dul erkek
 • Вдова [vdaVA] – dul kadın

Yorum Ekle