Rusça Sesli Kelimeler – Hava durumu Terimleri

 •  Погода [paGOda] – hava durumu
 •  Прогноз погоды [pragNOz paGOdy]– hava tahmini
 •  Климат [kLİmat] – iklim
 •  Градус [gRAdus]- derece
 •  Воздух [VOzduh] – hava
 •  Небо [NEba] – gökyüzü
 •  Дождь [dojd’] – yağmur
 •  Снег [sneg] – kar
 •  Мороз [maROz] – don
 •  Град [grad] – dolu
 •  Ветер [VEtır] – rüzgâr
 •  Облако [Oblaka] – bulut
 •  Туман [tuMAn] – sis
 •  Буря [BUrya] – fırtına
 •  Молния [MOlniya] – şimşek
 •  Метель [meTEl’] – tipi
 •  Ливень [Lİven‘] – sağanak
 •  Облачный [OBlaçnıy] – bulutlu
 •  Солнечный [SOlnıçnıy] – güneşli
 •  Снежный [sNEjnıy] – karlı
 •  Ветренный [VEtrennıy] – rüzgârlı
 •  Дождливый [dajdLİvıy] – yağmurlu

Yorum Ekle