Rusça Sesli Kelimeler: Sıra Sayıları

 • Первый [PErvıy] – birinci
 • Второй [ftaROy] – ikinci
 • Третий [tREtiy] – üçüncü
 • Четвёртый [çitvYOrtıy] – dördüncü
 • Пятый [pYAtıy] – beşinci
 • Шестой [şisTOy] – altıncı
 • Седьмой [sid’MOy] – yedinci
 • Восьмой [vas’MOy]- sekizinci
 • Девятый [divYAtıy] – dokuzuncu
 • Десятый [disYAtıy] – onuncu
 • Одиннадцатый [aDİnatsıtıy]– on birinci
 • Двадцатый [dvatSAtıy]- yirminci

Yorum Ekle