Rusça Zor Cümleler #4

Bir süre ara verdiğimiz Rusça Zor Cümleler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlük hayatta kalıp olarak da kullanabileceğiniz bu 15 cümlelik listenin fayda getirmesini dileriz. İyi Rusçalara..

Что скажешь, так и будет!

Nasıl dersen öyle olsun!

Джем рассказывал друзьям одно и тоже несколько раз.

Cem arkadaşlarına aynı şeyi birçok kez anlattı.

Мы оба думали об одном и том же.

Biz ikimiz de aynı şeyi düşündük.

Один раз я был дома, вдруг – звонок.

Bir keresinde evdeydim, ansızın kapı çaldı.

Одним словом, дело поставлено хорошо.

Tek kelimeyle her şey iyi ayarlanmış.

Я от души радовался успехам твоих.

Senin başarına candan sevindim.

От имени ректора поздравляю вас с успехом.

Rektör adına sizlerin başarınızı kutluyorum.

Откуда бы он ни приехал, он всегда привозит подарки.

Nereden gelirse gelsin her zaman (oradan) hediye getirir.

Эти слова близкие по значению.

Bu kelimeler anlamca birbirine yakınlar.

Кто не попросит, он никому не может отказать.

Kim ne isterse istesin reddetmez.

Я не могу разговаривать об этом с кем попало.

Bu konu hakkında her önüne gelenle konuşamam.

Его куда пошлют, он везде работает хорошо.

Onu nereye gönderirlerse orada iyi çalışıyor.

Куда ни посмотри, везде дети.

Nereye bakarsan her yerde çocuklar var.

Не клади книги куда попало, потом не найдёшь.

Kitapları öyle rastgele koyma, sonra bulamazsın.

Я пойду куда угодно, только бы не остаться дома

Evde kalmayım da nereye olursa giderim.

One Response

  1. Onur 14.02.2017

Yorum Ekle