Rusların din seçim hikayesi: İslam, Hinduizm, Hristiyanlık

фы

Rus tarihindeki ilk devlet olan Kievan Rus’un (Крещение Руси) kökenleri son derece karışıktır ve hâlâ tartışma konusudur. Ama…
Bilinenler yok değildir; 882 yılında kurulan bu devletin dini çok tanrılı/pagan inancıdır. 106 yıl sonra…
Yıl, 988…
Prens Vladimir, inançlarını tanıtan tek tanrılı üç dinin temsilcilerini çağırır. İslam, Hinduizm ve Hristiyan dini temsilcileri…
İslam dinine geçmesi bekleniyordur, çünkü Müslümanlar dünyada altın çağını yaşıyordur. Jeopolitik açıdan da İslam mantıklıdır. Ancak…
İslam’da içki yasağının olması Vladimir’in kararını vermesinde etkili olur; Rus’un içkisiz yapamayacağını biliyordur! Çünkü, içmek Rusların en büyük eğlencesidir.
İçkiyi yasaklamak iktidarının sonunu getirebilirir ve sonunda Vladimir, Bizans’ın dini Hıristiyanlığı kabul eder; Konstantinopolis/İstanbul Patrikliği’nin emrine girer ve piskoposlar artık buradan gelmeye başlar.
Böylece… Vladimir, Rusya’nın ilk vaftizcisi olur.

Soner Yalçın

Yorum Ekle