Rusya’da bir Osmanlı izi: Don-Volga Kanal Projesi

don-volga2

Don-Volga Kanal Projesi, Osmanlı İmparatoru II. Selim tarafından, şuanda Rusya coğrafyasında bulunan Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi için yapılması planlanan kanal projesidir. II. Selim bu proje ile Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirilerek, Karadeniz ile Hazar Denizi’nin birbirine bağlanması ile gittikçe güçlenen Rusların güneye doğru inmelerini engellemeyi amaçlamıştır.

Sokollu Mehmed Paşa ya da gerçek adıyla Bayo Sokoloviç, I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Şıkk-ı sani defterdarı Kasım Bey’i Beylerbeyi yaparak kanal çalışmalarının başlatılmasını sağlamıştır.
. matruska.ru

1569 Ağustosunda Kefe Beyi Kasım Paşa tarafından çalışmalara başlanmış, bu faaliyet neticesinde iki nehir arasındaki mesafenin üçte biri kazılmıştır. Bu faaliyetten Osmanlı’nın kendisine olan ihtiyacının azalacağı endişesi taşıyan Devlet Giray Han’ın, el altından propaganda yaptırması sebebiyle işçi ve asker arasında hoşnutsuzluklar baş göstermiştir.

Rusya’nın bu projeyi önlemek için yaptığı saldırılar, Kırım Hanı’nın projeyi istememesi ve asker yetersizliği bu projenin gerçekleşmesini engellemiştir. Buna göre Kafkasya tamamen Osmanlı hakimiyetine girecekken yaşanan yukarı belirttiğimiz durumlardan ötürü proje gerçekleştirilememiştir.

Kanal, sonradan değişik başarısızlıklar akabinde, başarılı bir şekilde 1953’de Sovyetler zamanında açılmıştır.

Yorum Ekle