Rusya’da yabancıların deport olmasına neden olan idari cezalar

newsfederal_26122013_1479_71f2f8f54c0f7f9003a38b27a037960a_40479200

Bugünlerde Rusya’da vatandaşlarımız için en büyük problem haline gelen idari cezalar nelerdir? Genelde trafik cezası olarak bilinen idari cezalar aslında Rusya Federal kanunun da toplam 17 bölümde ele alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın hiç bilmediği ve başlangıçta basit ve önemsiz görülen idari cezalar daha sonra yabancıların Rusya dan deport edilmesine veya Rusya’ya giriş yasağı konmasına neden olmaktadır. Bu açıdan kısa olarak sizleri ilgilendiren bazı idari ceza şekillerini anlatmakta fayda görmekteyiz. Bu idari cezaların özel şirketlere uygulanmasında şirket genel müdürleri bu cezaların muhatabıdır.

.
Rusya’da idari cezalar çok çeşitli olmakla beraber en çok yapılan kanun ihlallerini engellemek amacı ile getirilmişlerdir. Ana kriter ise toplum düzeninin bozulmasını engellemektir. İdari cezalar sadece sıradan vatandaşların yaptığı kural ihlallerini engellemek için değil, aynı zamanda devlet kurumlarının vatandaşlara karşı yaptıkları kural ihlallerini de engellemeyi de amaç edinmektedir.

.
Kısaca bölümleri ve örnekleri ile aktaralım:
– Vatandaş haklarını engelleyen kanun ihllalerinde verilen idari cezalar:
Seçme ve seçilme haklarındaki ihlaller, sağlık kurumlarında olabilecek hak ihlalleri, işçi işveren ilişkilerindeki hak ihlalleri, eğitim kurumlarındaki hak ihlalleri, adalet kurumlarında olabilecek hak ihlalleri vs. durumlarda verilen idari cezalardır.

.
-Vatandaşların sağlığına zarar verebilecek kanun ihlallerinde verilen idari cezalar:
Kamu ve özel kurumlarda sağlık kurallarına uyulmaması durumunda verilen idari cezalardır. Lokantalardan tutun da, özel diş kliniklerine kadar tüm işletmelerde (özel veya kamu) kanunlar ile belirlenmiş hijyen ve diğer tüm sertifika kurallarının ihlalini sayabiliriz bu grupta.
.
-Vatandaşların güvenliğine zarar verebilecek kanun ihlallerinde verilen idari cezalar:
Kamu ve özel kurumların faaliyetlerinde güvenlik kanun ve kurallarını ihlal etmesi durumunda verilen idari cezalardır. Yangın güvenlik kurallarına uyulmaması, şahsi bilgilerin izinsiz kullanılması, tarihi eserlerin tahrip edilmesi, kaçak enerji kaynakları kullanılması, gayrimenkullerin kullanımı esnasında diğer vatandaşlara zarar verilmesi gibi konuları örnek göstermemiz mümkündür.
.
-Ekoloji güvenliğine zarar verebilecek kanun ihlallerinde verilen idari cezalar:
Çevre kirliliğine neden olunması, arazilere inşaat artığı dökülmesi, suların kirletilmesi, canlıların doğal hayatına etki edecek eylemlerde bulunulması, av kurallarının ihlali gibi konuları örnek verebiliriz.
.
-Sanayi, bina, enerji ve diğer alanlardaki yapı inşaatları esnasında yapılan kanun ihlallerinde verilen idari cezalar:
İnşaat sektöründe devlet kontrol kurumlarının talep ettiği normların ve buna bağlı belgelerin eksik veya hiç olmaması, inşaat esnasında ana enerji sistemlerine zarar verilmesi gibi konuları örnek verebiliriz.
.
-Tarım ve hayvancılık alanında yapılan kanun ihlallerinde verilen idari cezalar:
Veteriner kurallarına uyulmaması, karantina kurallarına uyulmaması, zararlı bitki yetiştirilmesi, tarım ve hayvancılık ile uğraşanların gerekli ilaç ve kimyasal maddeleri depolama veya kullanım hataları yapmalarını örnek verebiliriz.
.
-Ulaşım da yapılan kanun ihlallerine verilen idari cezalar:
Trafik kural ihlalleri, toplu taşıma araçları kullanımında kural ihlalleri, havalimanlarında ve deniz limanlarında oluşan kullanım ihlalleri ve bu alanlarda vatandaşların davranışları ile toplum düzenini bozan kural ihlallerinde verilen idari cezalardır.

.

-İletişim ve bilgilendirme alanında yapılan kanun ihlalleri için verilen idari cezalar:
İzinsiz yayınlar, vatandaş bilgilerinin kullanılması ve sızdırılması, izinsiz reklam, yalan reklamlar, yalan haberler, ticari sırların kullanılması gibi konuları örnek verebiliriz.
.

-Ticari işletmelerin yaptıkları usul yanlışlıkları için verilen idari cezalar:
İş sözleşmelerinin olmaması, vergi beyannamesi verilmemesi veya geç verilmesi, yalan veya yanlış beyanlarda bulunulması (adres, isim değişiklikleri vs.), lisans sürelerinin dolmasına karşın yenileme yapılmaması, kanunsuz işçi çalıştırılması gibi konuları örnek verebiliriz.
.

-Finans, borsa, bankacılık sektöründe yapılan kanun ve kural ihlalleri için verilen idari cezalar:
Faaliyetlerdeki süre kural ihlalleri, müşteri bilgi ve belge eksikliklerine rağmen işlem yapılması, muhasebe kayıtlarındaki evrak eksikliklerini örnek verebiliriz.
.
-Gümrüklerde yapılan kanun ihlalleri sonucu verilen idari cezalar:
İthalat ve ihracatlar da ki belge eksiklikleri, yanlış ve gecikmeli beyanlar, gecikmeli ödemeler, sözleşme ihlalleri, depolama kural ihlalleri örnek verilebilir.
.
-Devlet yapılanmasındaki kurumların kural ve kanunlarının ihlali nedeni ile verilen idari cezalar:
Yasama yürütme ve yargı organlarının yazılı talep ve sorularına cevap verilmemesi, göçmen kanunlarının ihlal edilmesi, vize registre prosedürlerinin ihlal edilmesi, gerçek dışı belge ve bilgi beyan edilmesi, devlet kurumlarının logo ve isimlerinin ticari reklamlarda kullanılması gibi hususları örnek verebiliriz.

.
-Devlet görevlilerinin işlerini yapmasını engellemek nedeni ile verilen idari cezalar:
Pasaportsuz dolaşmak, asılsız ihbarda bulunmak (yangın, polis vs.) verebileceğimiz örneklerdendir.

.
-Toplum düzenini bozan davranışlarda verilen idari cezalar:
Kamu ve özel kurumlarda olay çıkartmak, devlet mülküne zarar vermek, yasak bölgelere girmek (metro istasyonu deposu, askeri bölge vs.), alkollü şekilde toplu taşım araçlarını kullanmak, ilgili saatler dışında ve hafta sonu daire de gürültülü tamir yapmak, çocuk parklarında ve okul, ana okulu önlerinde sigara içmek, biletsiz toplu taşım aracından faydalanmak gibi konuları örnek verebiliriz.

Gazetem

Yorum Ekle