Rusya’nın sembolü neden ayıdır?

Bilindiği gibi insanlık dünya üzerinde var olduğu günden itibaren yaban hayatın ortasında kalmış, yıldırımlardan korkmuş, dağların yüceliğinden etkilenmiş, inanç dünyasını dış dünyada gördükleri ile ilişkilendirmiş, bazı şeylerin gücü karşısında kendisini tanımlamak için onu kullanmış, hemen hemen tüm topluluklarda bu kural var olmuş…

Almanlar kartalı, Japonlar pandayı, Çinliler ejderhayı, Amerikalılar ak başlı kartalı, Türkler ise kurtları kendileri ile özdeşleştirmiş, kendilerine sembol yapmışlardır. Peki ya Ruslar? haydi galerimize;)

Rusya’nın en meşhur simgesi hiç kuşku yok ki Ayı’dır.
Ayı, Rusya’da bir anlamda gücü, sadakati ve kahramanlığı simgeler.
Çarlık zamanından günümüze kadar bir çok tiyatro ve sinemada, çizgi filmin ana teması olarak ayılar kullanılmıştır. Ayrıca Ruslar genelde ayıya bir insan ismi olan “Mişa” olarak hitap ederler.
Ruslara göre ayılar köpeklerden ve kedilerden daha sadıktır. Asırlarca ormanlarda yaşamlarını sürmüş olan Ruslar burada kendilerine denk olarak ayıyı görmüş ve onları kendilerine yakın hissetmişler.

Yorum Ekle