Tarih boyunca Rusların kaybettiği savaşlar

Savaşlar kuşkusuz milletlerin varlık mücadelesidir. İnsanoğlu tarih boyunca Habil ve Kabil ile başlayan bu savaşı ve mücadeleyi değişik evrelere taşımışlardır. Bu konumuzda Rusya’nın tarih boyunca kaybettiği 5 savaşı inceledik. İyi okumalar.

Livonya savaşı (1558-1583)

Livonya Savaşı, Rusya Çarlığı ile Danimarka, Litvanya Grandüklüğü, Lehistan Krallığı ve İsveç Krallığı'ndan oluşan bir koalisyon arasında yapılmış uzun süreli bir savaştır. 25 yıl süren savaşın kazananı koalisyon güçleri olmuştur.

İngria Savaşı (1610-1617)

İngria Savaşı Rusya Çarlığı ile İsveç İmparatorluğu arasında geçen 1610–1617 yılları arasında geçen savaştır. Savaş Rusya'nın Karışıklık Dönemi'nde geçmiştir. İsveç İmparatorluğu savaştan toprak elde ederek sınırlarını genişletmiş ve Rusya Çarlığı savaşı kaybetmiştir. 1617'de Stolbovo Antlaşması ile İngria Savaşı sona ermiştir.

Kırım Savaşı (1853-1856)

Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Rus-Japon Savaşı (1904-1905)

Rus-Japon Savaşı Japonya'nın Rusya'yı Uzakdoğu'daki yayılmacı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri çatışmadır. Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuz çekişmesinden kaynaklanan savaşın önemli sonuçlarından biri de bir Asya devletinin modern çağda ilk kez bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıydı. Bu iki devlet arasında hala bir barış anlaşması yapılmamıştır.

Birinci Dünya Savaşı (1914-1915)

İtilaf Devletlerinin yardımları tek yol olan Çanakkale üzerinden Rusya’ya ulaşamadığı için Çarlık Rusya farklı cephelerde mücadeleyi kaldıramamış, ekonomisi iyice bozularak yeni Bolşevik rejimin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle Ruslar I. Dünya Savaşından çekilmek zorunda kalmıştır.

Yorum Ekle