Türkiye’de yaşayan Rus boyu: Malakanlar

3481744278_3c6f874568_o

Malakanizm Rusya’daki Hıristiyan tarikatlardan biridir. Rusça’da ‘molokan’ kelimesi ‘süt içen’ anlamına gelir. Malakanların Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmalarına da süt içmeleri yol açtığı söylenir. Ortodoks Kilisesi o tarihlerde insanların haftada iki gün süt içmesine izin verir, ama Malakanlar haftanın her gününde süt içilebileceğini savunurlar. Rus yönetimi ve Ortodoks Kilisesi teslisi, azizliği, ikonaları, vaftizi ve istavroz çıkarmayı reddeden; askerliği, silah taşımayı ve kullanmayı günah sayan, domuz eti yemeyen, devlet fikrine karşı bu farklı insanlardan hoşlanmaz ve Malakanlar önce Kafkasya’nın kuzeyine, daha sonra da Tiflis, Erivan ve Bakü eyaletlerine yerleştirilirler.

Türkiyeli Malakanlar ilk kez 1921 yılında göçe zorlanmışlar. Yeni cumhuriyet yöneticileri, Rusların Malakanları Türkiye’de Bolşevik hareketi güçlendirmek için kullanacağından korkmuş ve Türkiye’yi terk etmeyen Malakanların askere alınacağı söylemiş. Böylece askerlik karşıtı Malakanlar Sovyetler’e geri dönmüşler. 1962’de ise Malakanizm’in saflığını yitirmesi, diğer toplulukların bekâr Malakan erkeklere kız vermemesi gibi nedenlerden dolayı göçmüşler.

Türkiye’de hala Kars’ta ve İstanbul’da yaşayan Malakanların olduğu biliniyor.

Yorumlar

  1. Bayram 19.04.2016
    • MatruskaRu 19.04.2016
    • Selma 13.05.2018
  2. hakan yıldırım 30.06.2016
  3. Konyalı 13.10.2016
  4. Yasin 08.03.2018

Yorum Ekle