Ukraynalılar kimdir?

1402861473_jyepqqzfaxy

Ukraynalı, Ukrayna vatandaşlığını belirten kimlik adıdır. Ukrayna nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Ukrainler ile karıştırmamak gerekiyor.


Bilimsel açıdan en yaygın olarak kabul edilen görüş, Ukraynalıların, Rusların ve Belarusların (Beyaz Rusların), tahminen 14-16. yüzyıllarda Doğu İslav Kavimlerinden kaynaklanmış olmaları şeklindedir. Öte yandan Sovyet kaynakları ve günümüz Rusya Federasyonunda kabul edilen kaynaklar, Ukraynalıların ve Belarusların, Ruslardan geldiklerini söyler. Ancak 8-9. yüzyıllarda kurulan, merkezi çağdaş Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve sonradan Kiev Rus Devleti adı verilen devlette eski İslav Kavimlerinin temsilcilerinin yaşadıkları bir gerçektir ve mevcut vakayinamelerde millet olarak Rus, Ukraynalı adı geçmez.

Aynı zamanda günümüz Ukrayna’sında yaygın kaynaklar aslında Rusların Ukraynalılardan kaynaklandığını iddia eder; yaklaşık 14. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Eski Kiev Rus devletinde yaşayan halk, Ukraynalılarmış; Moğollar geldikten sonra Ukraynalılar’ın çoğu Kiev’i terk edip, Kuzeye doğru göç etmeye başlamış ve sonra, yeni bir devletin başkenti olacak Moskova adlı bir kenti kurmuşlar; yeni devletin adı, Moskova Rus Devleti, sonra Rus Çarlığı sonra da Rus İmparatorluğudur.

Yani bu görüşe göre, günümüzde Moskova’da ve etrafında yaşayan halk, Kiev’den gelen Ukrayna kökenli halkmış; Kiev’de ve Ukrayna’da günümüzde yaşamakta olan halk ise, Ukraynalı ve Moğol-Tatar karışımıymış diye bir görüş de yaygındır. Ancak hem Rusya’da hem de Ukrayna’da resmi düzeyde kabul edilen görüşler, siyasal tutumdan ve devletin menfaatlerinden kaynaklanmaktadır; gerçek şudur: Rusların mı Ukraynalıların mı daha eski bir halk olduğunu, hangi dilin hangisinden kaynaklandığını tartışmak anlamsız bir şeydir, çünkü bu iki halkın (ve aynı zamanda Belarusların) ve dillerinin aynı kökeni vardır ve hiç biri bir öbüründen eski değildir. Ancak politika tarihe karışmaya çalışınca işte böyle ‘tarihi teoriler’ (ama aslında tarihe aykırıdır) ortaya çıkar.
Ukraynalı kimliğini oluşturan etnik topluluklar şunlardır:

 1. Ukrainler (% 77,8)
 2. Ruslar (% 17,3)
 3. Beyaz Ruslar (% 0,6)
 4. Kırım Tatarları (% 0,5)
 5. Moldovanlar (% 0,5)
 6. Bulgarlar (% 0,4)
 7. Macarlar (% 0,3)
 8. Romenler (% 0,3)
 9. Lehler (% 0,3)
 10. Yahudiler (% 0,2)
 11. Yunanlılar(% 0,2)
 12. Ermeniler (% 0,2)
 13. Tatarlar (Kazan Tatarları) (% 0,2)
 14. Çingeneler (% 0,1)
 15. Azeriler (% 0,1)
 16. Gürcüler (% 0,1)
 17. Almanlar (% 0,1)
 18. Gagauzler (% 0,1)
 19. Diğerleri (% 0,4)

Yorum Ekle