Ukraynalıların güzellik sembolü: Venki

Ukraynalıların güzelliği tüm dünyaca kabul görmüştür. Onları daha doğal ve güzel kılan tarihsel ve geleneksel sembollerinden biri venki’lerdir. Türkçe olarak çelenk manasına gelen kelime Ukraynalılar tarafından asırlardır kafalarına taktıkları çiçekten aksesuarlara denir. Gelin hep birlikte bu venkilerin Ukraynalıları ne kadar güzelleştirdiklerini görelim..

Yorum Ekle