Yıllar geçse de Türklerin hep karıştırdığı Rusça kelimeler

Yıllarca Rusça öğrensek de veya uzun seneler Rusya’da yaşasak da bazen olur Rusça konuşurken hiç beklenmedik hatalar yaparız. Bugün biraz bu kelimeleri biraz araştırdık. Kendimizden, arkadaşlarımızdan, tanıdıklarımızdan aldığımız bilgileri topladık ve aşağıda bir liste oluşturduk. Sizin karıştırdığınız Rusça kelimeleri ise bekliyoruz;)

Вход – Выход [Giriş - Çıkış] - (fHOd - VIhad)
Здание – Задание [Bina – Görev, ödev] - (zDAnie - zaDAnie)
Жаркий – Горячий [Sıcak] (JArkiy - garYAçiy)
Not: İkisi de sıcak manalarına gelir ama farklı yerlerde kullanılır: Örneğin Погода жаркая "Sıcak hava" - Чай горячий "Sıcak çay"
Включить – Выключить [Açmak - Kapatmak] - (fklyuçit' - VIklyuçit')
Почему – Зачем [Neden - Niçin] - (paçemu - zaçem)
ЗАмок – замОк [Şato - Kilit] - (ZAmak - zaMOk)
Преступить – Приступить [Kanunu çiğnemek - Başlamak] - (prestupit' - pristupit')
МУка – МукА [İşkence - Un] - (MUka - muKA)
ПисАть – ПИсать [Yazmak – Çişini yapmak] - (piSAt' - Pİsat')
Абрикос – Персик [Kayısı - Şeftali] - (abriKOs - PErsik)
Дорого – Дорога [Pahalı - Yol] - (DOraga - daROga)
Плакать – Платить [Ağlamak - Ödemek] - (pLAkat' - platit')
Уголь – Угол [Kömür - Köşe] - (Ugıl' - Ugal)
Растение – Расстояние [Bitki - Uzaklık] - (rasTEnie - rastaYEnie) 
Красивый – Красный [Güzel - Kırmızı] - (kraSİvıy - kRAsnıy)

One Response

  1. Sultanoviç 01.07.2016

Yorum Ekle